A 2008 év eleji pályázatot az ArtFront kftben készítettük, az egyes tömbök projektvezető tervezői: Ásztai Bálint, Bakó Attila és Trummer Tamás voltak, a vezető tervezője a csoportnak Kovács Csaba.

Korábban a Teampannon Kft révén Koszorú Lajossal részt vettem a Főtér szabályozási tervének megtervezésében és elkészítésében. 2008 év eleji pályázat az építészeti arculatot kívánta megtalálni.

Az újfőtér a 11-es út mentén helyezkedik el, direkt módon nem nyílik azonban a forgalmas közútra, egy épület- és zöldsáv, ill. szintkülönbség választja el. A tér nyugati oldalát záró két épület így különleges hangsúlyt kell, hogy kapjon, hogy az új főtér egyértelműen kirajzolódjon. A régi római út mentére telepedett települések általában merőleges beépítéssel épültek ki, itt is ez a helyzet.

A főtér nyugati oldala a Duna felé nyitott, a sarkokon álló kis épületeket úgy formáltuk, hogy a Duna felől a középkori épületeket idéző szoborszerű építmények kapuként keretezzék a teret, olyan keretet alkotva melyben a városháza diszkrét tornya is feltűnhet.

A rendezési terv szerinti főtér igen jól pozícionált, ezért tervünkben ennek csak kisebb mértékű korrekcióját javasoljuk. Az északi és a déli térfalat húztuk hátrább három-három méterrel, így a Duna felé nyíló tér kissé szélesebbé válik, a legszűkebb mérete harminc méter. Ezen a két oldalon alkalmaztunk árkádot, így még tovább bővül a tér használati szélessége, valamint az árkádok jól szolgálják a mögé szervezett kereskedelmi funkciókat is.

A keleti térfal árkád nélküli kialakítású, ide helyeztük el a városházát, mivel a Duna felől ez a térfal látszik, így ezt tartjuk a legfontosabb pozíciónak. A déli sarkon toronyra emlékeztető vertikális hangsúlyt adtunk. Ennek célja részben a történeti „városháza-érzet ” kialakítása, másrészt sajátos felső szinti loggiaként a látogatóknak kínál körpanorámát, itt lehetne továbbá bemutatni újraöntés esetén Konrád mester hatalmas harangját, de bizonyos esetekben itt tarthatna ünnepi szertartásokat a képviselő testület és a Szent György Lovagrend is.

Javaslatunk alapján (a régészeti és történeti kutatásokra alapozva) a helyszín több történelmi attrakcióval is fejlődhetne, és a város, mely így is bővelkedik jelentős múltbeli „ereklyékkel” a kutatásoknak köszönhetően nemcsak egy átlagos dunakanyari kisvárosi főteret kap.

  • A régészeti kutatások tavaly megállapították, hogy itt, Visegrádon öntötték a középkori  Európa legnagyobb harangját, a harangöntő Konrád mester pedig valószínűleg a most újjátervezett tér déli oldalán lakhatott. Ennek prezentálásával egy másik hungaricum, a „déli harangszó” is méltó bemutatást kaphat (a megtalált öntőformák alapján újraönthető harang hangját számítógép segítségével már sikerült megszólaltatni, újjáöntése azonban jelentős összeget kóstál (mintegy 50 millió Ft ).
  • A tervezett főtér hosszanti tengelye a Dunára mutat. Itt természetesen adódik a lehetőség egy történelmi hajó bemutatására. Erre Mátyás király Bucintoro (v. Bucentaurus) hajója volna a legalkalmasabb. A díszes gályát Mátyás Velencéből rendelte (a Dózsék ünnepi hajója volt ez egyébként). A rendkívűl látványos hajó külön férfi-, női lakosztályokat, társalgót, ebédlőt takart. Tervrajzait és néhány darabját a velencei Arsenale őrzi, így maga a hajó rekonstruálható lenne.
  • A helyszínen feltárt és bemutatásra javasolt középkori kőház absztrakt rekonstrukciója, mely a városháza mellé tervezett helytörténeti gyűjtemény atmoszféráját gazdagíthatná és a tér közvetlen közelében lenne.

A teret többcélú hasznosításra alkalmas burkolt városi térként képzeltük el. Növényzet telepítése csak korlátozottan lehetséges a terepszint alatti parkoló miatt, de egyébként is könnyen korlátozóvá válhat a vásárok, népünnepélyek esetén és a kilátási és rálátási viszonyokat is módosítja. A Duna a környező erdőségek, és a városi kertek közelsége miatt, valamint a fentebb felsorolt okok miatt a Főtéren nem tartjuk szükségesnek intenzív növényzet jelenlétét.

Fontosnak tartjuk azonban egyéb kiegészítő elemek elhelyezését:

így fix térbútorokat az öblös, nyugodt térrészeken

  • mobil térbútorokat a vendéglátó egységekhez kapcsolódóan
  • konténeres kis lombkoronájú növényzetet, az üldögélős helyeknél
  • nyilvános ivókutat
  • szobrokat, a teret gazdagítani
  • szöveges információt a fontos látnivalókról
  • információs rendszert térképpel a legfontosabb közérdekű adatokkal
  • nyilvános wc ami hosszan nyitva van (a tér közelében is lehet)

Ásztai Bálint