Szentendre új temetőjére és ravatalozójára kiírt pályázatot a Massány Edinával és a Garten Stúdióval közösen készítettük 2008 januárjában.

 

A pályázat rövid leírása:

Táji környezetbe illeszkedés, fő szerkezeti kialakítás

A hazai temetők képét – szemben más nyugati, amerikai temetőkkel, – a túldíszítettség teszi rendezetlenné. A méltóságos sírkert megteremtése érdekében mind a tájépítészeti, mind az építészeti kialakítás karaktere ezt az igencsak összetett képet próbálja meg összerendezni. Az utak hierarchiája három részre tagolódik. A temető bejáratától indulva a terület súlyvonalán vezetett  autós-gyalogos főtengely tárja fel a temetőt. Az axis végét a IV ütemben kiépítendő 2.sz bejárat adja. Erre merőlegesen helyezkedik el az északnyugati oldalon fekvő domboldalra helyezett ravatalozó. Ez a másik főtengely, mely egyúttal az első ütem hossztengelye is. A tengely alsó végét a szórásos hamvasztási  terület zárja. A telekhatárok mentén további két autóval járható út került kialakításra. Az északi oldalon, a temető közönségétől részben elválasztva juthatunk el a kiszolgáló épületekhez.

Az “elsőrendű” főutakat, “másodrendű” mellékutak keresztezik, ezek nem szilárd burkolatúak, többségükben murvás kialakításúk. A kétdimenziós úthálózatot telepített fasorok teszik teljessé. A parcellák a főtengellyel párhuzamos fasorok és a mellékutak kereszteződéseiből jelölődnek ki.

A főtengelyek mentén ~100 méterenként kút/pad építmények kerülnek elhelyezésre, melynek arculata az igen vegyes képet mutató hazai temetkezési szokások miatt kapott hangsúlyosabb kiemelést.

A ravatalozó épület a temetőbe érkező látogatói tengely helyett a tervezési terület északi oldalán található domboldalon kap helyet. A kilátás, ill. az épületre való rálátás innen a legszebb. Megközelíteni ugyanakkor nemcsak a főbejárat felől  lehet, hanem a ravatalozó mögött helyet kapott kiszolgáló épületegyüttes belső szerviz útján is. Az épület visszafogott tömegképzésével a szertartás méltó hátterét adja.

Funkcionális tagolás, anyaghasználat, építészeti kialakítás

A tervezési program az esetleges ütemezhetőségi szempontoknak is megfelelően összesen három részre tagolódik. A virágárusítás a temető bejáratához helyezett kis építményben kapott helyet. Az északkeleti dombtetőre helyezett ravatalozóegyüttes pedig két további egységre bomlik: a kiszolgáló úttól északra a halottaskocsik, kocsimosó, ill. a boncterem és az ehhez kapcsolódó profán funkciók egy hagyományos technológiával épült félnyeregtetős épületben kerületek elhelyezésre, az úttól délre pedig egy hagyományos tömegben a temetkezési iroda, vendégmosdók, fizikai dolgozók, ill. egy kiemelt tömegben maga a ravatalozó és a szabadtéri előtere

Az épületeken három anyag jelenik meg: dunabogdányi kő, süttői mészkő (melynek alternatívája lehet a simított beton), ill. a natúr fa.

A ravatalozó tere egyszerű megfogalmazású, a szertartásoknak hátteret adó tér. Egyetlen szakrális eleme a mennyezetet átszakító faltartó, melyet az előtte elhelyezett felülvilágítóból érkező fény világít meg.